خانه
 
آزمایشگاه‌ها
 
ارتباط با صنعت
 
طرح‌های ملی
 
فناوری اطلاعات
 
تماس با ما
ورود

مجموعه کارگاه‌های آنلاین HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست)مجموعه کارگاه‌های آنلاین ایمنی، بهداشت، محیط زیست

  • دوره ایمنی بهداشت محیط زیست در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ مهرماه، و ۱ و ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار می‌شود. (مهلت ثبت نام ۱۴۰۰/۷/۲۳)
  • این دوره‌;ها برای اعضا هیئت علمی، دانشجویان، کارمندان با هر نوع قراردادی، محققین پاره‌وقت و تمام‌وقت پژوهشگاه رایگان است.
  • شرکت در بعضی از دوره‌ها برای برخی از افراد شاغل به کار در پژوهشگاه اعم از اعضا‌ی هیئت علمی و دانشجویان، محققین و یا کارمندان اجباری است. برای آگاهی از جزئیات لطفا توضیحات مربوط به هر دوره را مطالعه فرمایید.
  • برای شرکت‌کنندگان این دوره گواهی مشترک با وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد.
  • عناوین دوره‌ها و تاریخ برگزاری طبق جدول زیر است.

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان دوره

مدرس

1

دوشنبه

۱۴۰۰/۷/۲۶

۹-۱۱

۱۱:۳۰-۱۴

ایمنی عمومی در پرتوها

دکتر کشاورز

2

سه شنبه

۱۴۰۰/۷/۲۷

۸-۱۰

مدیریت پسماند شبه‌خانگی و آزمایشگاهی

دکتر رضایی

3

سه شنبه

۱۴۰۰/۷/۲۷

۱۱-۱۳

ایمنی زیستی

دکتر نیکخواه

4

شنبه

۱۴۰۰/۸/۱

۱۲-۱۴

ایمنی حریق

دکتر ندری

5

چهارشنبه

۱۴۰۰/۸/۱۲

۱۲-۱۴

ایمنی مخازن تحت فشار

دکتر ندری

6

شنبه

۱۴۰۰/۸/۲۲

۸-۱۱

کمک های اولیه

دکتر صفری

7

لغو شد.

دوره حضوری کمک های اولیه برای کارشناسان مستقر بر روی قله گرگش

دکتر صفری

دوره ایمنی عمومی در پرتوها:

مدرس دوره: دکتر امیرحسین کشاورز عضو هیئت علمی دانشگاه علمی‌کاربردی و رئ‌یس اسبق اداره پدافند غ‌یرعامل سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران.

ثبت نام در این دوره برای تمامی دانشجویان و افراد فعال در آزمایشگاه‌ها، نیروهای تاسیسات، نیروهای خدمات، نگهبانی و کادر اداری طرح‌ها و پژوهشکده‌ها اجباری است و برای سایر اعضا هیئت علمی، محققان و کارمندان توصیه می‌شود.

دوره مدیریت پسماند شبه خانگی و آزمایشگاهی:

مدرس دوره: دکتر آرش رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام در این دوره برای تمامی دانشجویان و افراد فعال در آزمایشگاه‌ها، نیروهای تاسیسات، نیروهای خدمات و کادر اداری طرح‌ها و پژوهشکده‌ها اجباری است و برای سایر اعضا هیئت علمی، محققان و کارمندان توصیه می‌شود.

دوره ایمنی زیستی:

مدرس دوره: دکتر مریم نیکخواه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام در این دوره برای تمامی دانشجویان و افراد فعال در آزمایشگاه‌ها، نیروهای تاسیسات، خدمات، کادر اداری پژوهشکده‌های علوم شناختی و علوم زیستی و کارمندان در ارتباط با این آزمایشگاه‌ها اجباری است.

دوره ایمنی حریق:

مدرس دوره: دکتر فرشاد ندری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ثبت نام در این دوره برای تمامی دانشجویان و افراد فعال در آزمایشگاه‌ها، نیروهای تاسیسات، خدمات، نگهبانی، کادر اداری پژوهشکده‌ها و طرح‌ها، اعضای هیئت علمی و محققین اجباری بوده و برای سایرکارمندان حاضر در پژوهشگاه توصیه می‌شود.

دوره ایمنی مخازن تحت فشار:

مدرس دوره: دکتر فرشاد ندری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ثبت نام در این دوره برای تمامی دانشجویان و افراد فعال در آزمایشگاه‌ها، نیروهای تاسیسات، خدمات، نگهبانی و کادر اداری پژوهشکده‌ها و طرح‌هایی که از مخازن تحت فشار در آزمایشگاه‌های خود استفاده می‌کنند اجباری است.

دوره کمک های اولیه:

مدرس دوره: دکتر مهدی صفری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بعد از اعلام تاریخ قطعی برگزاری جزئیات ثبت نام اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توجه: حضور در دوره‌ها برای تمامی افرادی که بیش از ۶ ماه از شرکت در آخرین دوره ایمنی مشابه گذرانده شدهٔ آنها می‌گذرد الزامی است.

بعد از اتمام فرایند ثبت نام آدرس اتاق برگزاری هر دوره به همراه اکانت اختصاصی برای شرکت در دوره برای شما ایمیل خواهد شد.

سرفصل دوره ایمنی عمومی پرتوها:

با وجود ا‌ینكه پرتوها در امور مختلف زندگی بشر وارد و كاربرد بس‌یار مف‌ید و بعضاً منحصر بفرد دارند، ل‌یكن عدم رعا‌یت نكات ا‌یمن‌ی می‌تواند خطرات جد‌ی برا‌ی كاركنان، مردم، مح‌یط ز‌یست و حت‌ی نسل‌های آ‌ینده بهمراه داشته باشد. مواجهه غیر‌ایمن با پرتوها موجب آسیب‌رسانی به سلول‌ها و بافت‌های زیستی و یا نابودی آنها می‌شوند. بنابراین کلیه افراد باید به خوبی در برابر این تابش‌ها حفاظت شوند و همواره از خطر این پرتوها آگاه باشند.

اثرات بیولوژیکی پرتوها شامل دو دسته زیر است:

اثرات قطعی: این اثرات معمولاً وقتی بروز می‌کنند که پرتوگیری از یک حد آستانه بیشتر باشد. ملتهب شدن پوست، تغییرات خونی، آب مروارید و … از اثرات قطعی پرتوها هستند.

اثرات احتمالی: اثراتی هستند که برای بروز آنها معمولاً آستانه دُز وجود ندارد، نظیر سرطان‌های مختلف و عوارض سوء روی نسل‌های آینده.

بطور كل‌ی هدف حفاظت در برابر اشعه و ایمنی پرتوها، استفاده از مزا‌یا‌ی كاربرد پرتوها در زم‌ینه‌ها‌ی گوناگون و كاهش هر چه ب‌یشتر خطرات ناش‌ی از اثرات آن بركاركنان، مردم، مح‌یط ز‌یست و نسل‌ها‌ی آ‌ینده است. از آنجایی که نمی‌توان با هیچ یک از حواس پنج‌گانه، تابش پرتوهای رادیواکتیو را احساس کرد باید به دقت از دستورهای حفاظت و ایمنی پیروی نمود.

جهت حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و کاهش دز دریافتی به هنگام عملیات صنعتی اصول زیر باید رعایت گردد:

۱ – کاهش زمان قرارگیری افراد در محیط‌های آلوده به اشعه.

۲ – افزایش فاصله بین شما و منابع پرتوزا تا حد ممکن.

۳ – قرار دادن حفاظ متناسب با نوع پرتو بین شما و منابع پرتوزا.

سرفصل دوره مدیریت پسماند شبه خانگی و آزمایشگاهی:

مدیریت جامع پسماند (مدرس: دکتر رضائی؛ مدت ارائه: ۶۰ دقیقه)

معرفی رتبه‌بندی جهانی گرین‌متریک موسسات آموزشی

تعریف پسماند و آشنایی با گام‌های مدیریت پسماند

آشنایی با نحوه تحلیل وضع موجود مدیریت پسماند

تشریح پیاده‌سازی و مدیریت پسماند در محیط‌های آکادمیک (آموزش، زیرساخت، اجرا)- مطالعه موردی

پسماند آزمایشگاهی (مدرس: دکتر مرادی؛ مدت ارائه: ۶۰ دقیقه)

ضرورت مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

انواع پسماند آزمایشگاهی

ویژگی‌های پسماند خطرناک

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

سازگار‌ی پسماندها

روش‌های مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

کاهش پسماندهای آزمایشگاهی

استفاده مجدد از پسماندهای آزمایشگاهی

بازیافت و دفع پسماندهای آزمایشگاهی

تفکیک و ذخیره‌سازی پسماندهای آزمایشگاهی جامد و مایع

ویژگی‌های محل ذخیره پسماندهای آزمایشگاهی

برچسب ظروف ذخیره‌سازی پسماند آزمایشگاهی

دفع نهایی پسماندهای آزمایشگاهی (تکنولوژی ATI Environment)

مهلت ثبت‌نام پايان يافته است.

Image