خانه
 
آزمایشگاه‌ها
 
ارتباط با صنعت
 
طرح‌های ملی
 
فناوری اطلاعات
 
تماس با ما
ورود

تفاهم‌نامه‌ها


فلوچارت انعقاد تفاهم‌نامه

فرآیند اجرایی انعقاد تفاهم نامه


  1. تهیه نامه برای اعلام توانایی ها و دعوت جهت شرکت در جلسات و انجام مذاکرات اولیه.
  2. تذکر : ممکن است این جلسات به دفعات تشکیل و یا چندین برنامه بازدید از پژوهشگاه دانش های بنیادی گذاشته شود.
  3.  پس از بررسی ، پیش نویس تفاهم نامه توسط کارشناس معاونت فناوری از کارفرما دریافت می شود.
  4. کارشناس معاونت پیش نویس تفاهم نامه را به دفتر حقوقی ارسال می نماید.
  5.  در صورت تایید پیش نویس تفاهم نامه توسط دفتر حقوقی، به تعداد نسخی که در خود پیش نویس تفاهم نامه قید شده است، تکثیر و جهت تایید به ریاست پژوهشگاه یا معاونت فناوری ارائه می گردد. تذکر : در صورت عدم تایید ، با کارفرما تماس برقرار می شود و کارفرما پیش نویس قرارداد خود را اصلاح می نماید
  6.  پیش نویس های تایید شده از طرف پژوهشگاه برای کارفرما ارسال می شود.
  7. کارفرما پیش نویس های دریافتی را پس از تایید، شماره گذاری می کند و تاریخ دقیق قرار داد را در آن ذکر می نماید.
  8.  کارفرما یک نامه به پیوست تفاهمنامه ها الصاق می نماید و یک نسخه از آن را برای ریاست پژوهشگاه و یا معاونت فناوری ارسال می نماید.

     تذکر 1: آغاز فعالیت های مشترک از همین زمان می باشد.

      تذکر 2: این فرآیند دوسویه می باشد و در پاره ای از موارد پیش نویس همکاری از سوی پژوهشگاه به سازمان ها ارسال می گردد.