معرفی اکوسیستم کارآفرینی

اهداف

1- آشنایی با تفکر نوآورانه
2- آموزش و آگاه سازی مخاطب دوره با آخرین رویدادهای فضای فناورانه کشور و معرفی دسته بندی 8گانه محصولات و خدمات دانش بنیان
3- تبیین مفهوم شرکت های دانش بنیان با توجه به قانون مذکور
4- معرفی مزایا و فواید اخذ تأییدیه دانش بنیانی
5- آشنایی با شیوه اخذ تأییدیه دانش بنیانی
6- تبیین شاخصهای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان
7- آشنایی اجمالی با اکوسیستم کارآفرینی کشور(شتابدهنده ها،استارتاپها و...)

مخاطبین

مدیران شرکت های فناور و فعالین حوزه ی کارآفرینی و کلیه علاقه مندان به این حوزه

هزینه ثبت نام: 400000 ریالبرنامه کارگاه:

9 سخنرانی آموزشی در خصوص ترسیم فضای اکوسیستم کارآفرینی کشور
-تفکر نوآورانه، تعریف استارتاپ، شتابدهنده، مراکز رشد و ...
10:30 پذیرایی و استراحت
11 سخنرانی آموزشی در خص آشنایی با شرکتهای دانش بنیان
-تبیین مفهوم، مزایا، قوانین، نحوه ی ارزیابی و .....شرکتهای دانش بنیان
12:30 پرسش و پاسخ و شبکه سازی
13 پایان رویدادگواهینامه حضور در سمینار:

امکان صدور گواهینامه حضور در سمینار آموزشی از طرف مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا و پژوهشگاه به صورت مشترک وجود دارد.

سرفصلهای سخنرانیها

سخنرانی آموزشی جناب آقای صداقت مدیر خانه ی نوآوری
• ترسیم اکو سیستم کارآفرینی کشور
• بیان تفکر نوآورانه و نوآوری باز در سازمانها
• توضیح در خصوص شتابدهنده های موجود در کشور و کارکردها و وظایف انها
• تعریف استارتاپ و عوامل موثر بر موفقیت استارتاپها
• نحوه ی جذب استارتاپها در شتابدهنده ها
• تعریف پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و تفاوت انها با شتابدهنده ها


سخنرانی آموزشی جناب آقای ریاحی مدیر عامل شرکت توسعه کسب و کار و فناوری اعتماد (تکفا)
• آموزش و آگاه سازی مخاطب دوره با آخرین آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان و معرفی دسته بندی 8گانه محصولات و خدمات دانش بنیان
• تبیین مفهوم شرکت های دانش بنیان با توجه به قانون مذکور
• معرفی مزایا و فواید اخذ تأییدیه دانش بنیانی
• آشنایی با شیوه اخذ تأییدیه دانش بنیانی
• تبیین شاخص های ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان (در انواع دو گانه نوپا، تولیدی و شیوه تمدید این تأییدیه)
• آشنایی با فرایند های ارزیابی
• شرکت های دانش بنیان متقاضی تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی


نحوه ثبت نام:

برای ثبت نام به لینک ثبت نام در کارگاه مراجعه کرده و پس از تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه ثبت نام در آدرس https://payment.ipm.ir تایید پرداخت را برای آدرس الکترونیکی technology@ipm.ir ارسال نمایید.
توجه: در هنگام پرداخت از درگاه اینترنتی پژوهشگاه لازم است در قسمت واحد نسبت به انتخاب نام معاونت فناوری اقدام شود.

.
Top