اخبار و رویدادها

IPM
رویداد معرفی استعدادهای بازار داده

سکو رویدادی است برای ارائه پروژه های تعریف شده برای تیم های منتخب مدرسه علوم داده پژوهشگاه دانش های بنیادی و استعدادهای بازار داده

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه یک‌روزه کورهٔ خورشیدی و کاربردهای آن
زمان: متعاقبا اعلام می‌شود.

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

هشتمین کارگاه آموزش برنامه نویسی موازی در سیستم‌های چند‌هسته‌ای

بيشتر بخوانيد

IPM
رویداد

عقد قرارداد همکاری معاونت فناوری پژوهشگاه دانش های بنیادی با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در بهمن ماه 97

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه دوروزهٔ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

بيشتر بخوانيد

مراکز و آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه ملی مادهٔ چگال

کارگاه‌های توسعهٔ فناوری نجوم

آزمایشگاه‌های فیزیک

آزمایشگاه‌های علوم شناختی


آزمایشگاه‌های ذرات و شتابگرها


کارگاه‌های توسعهٔ فناوری چشمهٔ نور ایران


Top